ช่องทางการติดต่อ

โรงเรียนเมธาพัฒน์
2222 หมู่ 8 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Metapaht School
2222 Moo 8, Nhongbuasala, Mueang Nakhonratchasima
Nakhonratchasima 30000
Tel. 044-000162, 061-1983535