กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมด้านดนตรี
กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมว่ายน้ำ
กิจกรรมด้านคณิตศาสตร์
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับข้าว
กิจกรรมด้านศิลปะ
กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมทางศาสนา
กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมบริจาคสิ่งของให้กับน้องๆ ในพื้นที่ขาดแคลน
กิจกรรมวันฮาโลวีน