กิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย
กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ
กิจกรรมดนตรีสากล
กิจกรรมดนตรีไทย
กิจกรรมว่ายน้ำ
กิจกรรมเรียนเสริมพิเศษช่วงเย็น Extra class
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมอบรมแนะแนวนักเรียน
กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมทางศาสนา
กิจกรรมปัจฉิม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมกีฬาสี
กิจกรรมซ้อมป้องกันอัคคีภัย
กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมบริจาคสิ่งของให้กับน้องๆ ในพื้นที่ขาดแคลน
กิจกรรมวันฮาโลวีน
กิจกรรมอบรม First Aid & CPR
กิจกรรมวันอาเซียน
กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมด้านศิลปะ
กิจกรรมวันคริสต์มาส