ภารกิจ และวิสัยทัศน์

พัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะอันเป็นสากล เพื่อความมั่นใจที่จะก้าวสู่การเป็นพลเมืองดีของประเทศ และสังคมโลก

อัตลักษณ์

“สร้างสรรค์การศึกษาบนพื้นฐานของความสุข สู่โรงเรียนคุณภาพระดับสากล”

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องเรียนชั้นประถมศึกษา

บริเวณโรงเรียน

กิจกกรรมเสริมหลักสูตร

ความคิดเห็นจากนักเรียน และผู้ปกครอง

ความคิดเห็น

I am promo text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ความคิดเห็น

I am promo text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ความคิดเห็น

I am promo text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.